https://prefect.io logo
z

Zheng Cheng

06/22/2022, 3:41 PM
when would you guys update Screenshot in Prefect 2.0 Doc?
j

Jenny

06/23/2022, 1:35 PM
Hi @Zheng Cheng - you should see the updated images in the docs now.
👍 1
z

Zheng Cheng

06/23/2022, 2:30 PM
Thanks!
3 Views